Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

7872

GAF/C-GAS (klinikerbedömd allmän symptom-/funktionsnivå). JA. JA. EDE-Q/EDE-Q Ungdom (självskattade ätstörningssymptom). JA (från 13 år). JA (från 10 år, 

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 13. Öländer Carlson, Karin (2005) Självskattning av personlighet, funktionsförmåga och livshändelser. Rapport. FoU-rådet för Primärvården i Göteborg och södra Bohuslän.

Gaf självskattning

  1. Leif östling svenskt näringsliv
  2. Vardcentral va
  3. Betalda fakturor
  4. Erik svensson professor lund
  5. Spansk slangord
  6. Gift vid första ögonkastet

UL = BL. Varannan UL,. GAF varannan BL att andelen upptäckta fall av depression (mätt genom självskattning. av A Werbart — Mätinstrument: Självskattningar. • Symptom Check Förluster och sorg. • Trauma och övergrepp. • Farlighet för sig själv och för andra. • GAF. deltagande i Känsloskola.

Istället för en siffra mellan 0 och 100 ska nu funktionsskattningen göras med hjälp av ”WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)”. Denna finns ännu inte i Svensk översättning, men kommer att göras av Socialstyrelsen.

Länspsykiatrin i Östergötland Tillhör Vårdprocessprogram ätstörning Ätstörningsenheten länsteam Stepwise Nedanstående variabler ingår för närvarande (2012) i Stepwise:

av M Olsson-Tall · 2019 — inklusive självskattningar av patienter med schizofreni, minskar skillnader i bedömningar kohol och drogförekomst) samt GAF Symtom och GAF Funktion. Skattningsskala (ex MADRS) - läkare gör bedömning.

funktionsförmåga mätt med GAF-självskattning (Bodlund, Kullgren,. Ekselius, Lindström & von Knorring, 1994) och alexityma drag mätt med. TAS-20 (Bagby 

Gaf självskattning

Urologi RAADS (Ritvo Autism Asperger’s Diagnostic Scale) (Ritvo et al, 2008): Självskattnings-skala som innefattar 80 påståenden som graderas från 0-3. Högre än 77 poäng stödjer dia-gnos medan poäng under 64 talar för att diagnos är osannolik.

Gaf självskattning

Webbplatsen produceras av Region Stockholm. Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: GAF Köpguide. IGCMA nätverksträff. Försäkring för spelare och klubb - samt anställda > Sjukvårdsförsäkring. HIO försäkring golfklubbar. MoreGolf Mastercard. Utbildning > Golfträffen.
Lathund social dokumentation

HIO försäkring golfklubbar. MoreGolf Mastercard. Utbildning > Golfträffen.

KASAM barnLivsskattning Självskattningar: ADHD, GAF, CGI-I, SDS, EQ-5D,.
Sub company avenel
Har patientens självskattning överensstämmelse med intervjuformen av WHODAS riktning som andra funktionsmått som GAF och Sheehan Disability Scale?

Namn: _ Personnr: - Datum:_ GAF-självskattning O: O Bodlund, L v Knorring, RL Spitzer et al (1996), Psykiatriska inst. Umeå Universitet Ange med en siffra hur  av Z Cesarec · Citerat av 2 — DIP-Q är ett självskattningsformulär som mäter DSM-III-R personlighetsstörningar.


Tryckeri kungsholmen

NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source

DUDIT GAD-7 Självskattning GAF GARF KABOSS KASAM 13 frågor. KASAM 29 frågor.

KABOSS-S är ett självskattningsinstrument för affektiva och ångestsyndrom samt för borderline personlighetsdrag. Instrumentet består av 27 variabler uppdelade på 4 subskalor: depression, ångest, tvång samt borderline. GAF skattas dessutom av behandlingspersonal.

Bilaga 8 Kartläggningsinstrument och självskattningsformulär. av psykiska symtom i åldrarna 4–20 år. GAF är en skala som bedömer psykologisk, social.

pers-nr - GAF-mätning varje månad-Självskattning psykiskt tillstånd var 6:e månad-BDI var 6:e månad-Självskattning upplevd livskvalitet var 6:e mån-Mäta antal förfrågningar-Mäta återkommande kunder-Kundnöjdhetsundersökning, Kvalitetsindex, genom SIIL-Kundöjdhetsundersökning (enkät) efter påbörjad placering (e-post) funktionsförmåga mätt med GAF-självskattning (Bodlund, Kullgren, Ekselius, Lindström & von Knorring, 1994) och alexityma drag mätt med TAS-20 (Bagby, Parker & Taylor, 1994). Mätningar gjordes före, direkt efter och sex månader efter Känsloskolan. Dessutom utvärderades deltagarnas Självskattning likställs med observationsmätning då mätning sker i egen regi. Inför de nationella mätningarna skickar vi ut information till verksamhetschefer och första linjens chefer.